Seimas padidino baudų už nusikalstamas veikas dydžius

Home/Posts/Seimas padidino baudų už nusikalstamas veikas dydžius

Seimas padidino baudų už nusikalstamas veikas dydžius

Seimas priėmė Baudžiamojo kodekso pataisas (projektas Nr. XIIIP-1066(2), padidindamas pinigines baudas už visas nusikalstamas veikas, sugriežtindamas atsakomybę už korupcinio pobūdžio nusikaltimus.

Kodekso 47 straipsnio 3 dalyje įtvirtintos tokios baudos:

1) už baudžiamąjį nusižengimą – nuo 15 iki 500 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio (šiuo metu galiojančiame kodekse – iki 150 MGL dydžio);

2) už nesunkų nusikaltimą – nuo 50 iki 2 tūkst. MGL dydžio (šiuo metu galiojančiame kodekse – iki 500 MGL dydžio);

3) už apysunkį nusikaltimą – nuo 100 iki 4 tūkst. MGL dydžio (šiuo metu galiojančiame kodekse – iki 1 tūkst. MGL dydžio);

4) už sunkų nusikaltimą – nuo 150 iki 6 tūkst. MGL dydžio (šiuo metu galiojančiame kodekse – iki 1,5 tūkst. MGL dydžio);

5) už neatsargų nusikaltimą – nuo 20 iki 750 MGL dydžio (šiuo metu galiojančiame kodekse – iki 225 MGL dydžio).

Minėto straipsnio 4 dalyje reglamentuota, kad juridiniam asmeniui nustatoma nuo 200 iki 100 tūkst. MGL dydžio bauda (šiuo metu galiojančiame kodekse – iki 50 tūkst. MGL dydžio bauda).

Nustatyta, kad už nusikaltimus ir baudžiamuosius nusižengimus valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams (Kodekso XXXIII skyrius) skiriama bauda negali būti mažesnė negu nustatyto nusikalstamos veikos dalyko, kaltininko padarytos turtinės žalos arba kaltininko gautos ar siektos gauti turtinės naudos sau ar kitam asmeniui dydis. Kai yra keli baudos dydžio apskaičiavimo kriterijai, skiriamos baudos dydis apskaičiuojamas pagal tą, kurio vertė išreikšta pinigais yra didžiausia. Kai bauda skiriama vadovaujantis šioje dalyje nustatytomis taisyklėmis, galutinė teismo paskirta bauda už šio kodekso XXXIII skyriuje numatytas nusikalstamas veikas gali viršyti šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus maksimalius baudos dydžius (atitinkamai 4 tūkst. MGL ir 6 tūkst. MGL), tačiau negali būti mažesnė negu šio straipsnio 3 ir 4 dalyse numatyti minimalūs baudos dydžiai (100 MGL ir 150 MGL).

Priimtomis pataisomis taip pat įtvirtintos papildomos teisinės priemonės, siekiant veiksmingesnės kovos su korupcija. Kodekse nustatyti ilgesni baudžiamojo poveikio priemonių (viešųjų teisių atėmimas ir teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla) terminai už apysunkius ir sunkius korupcinius nusikaltimus, nuspręsta viešinti už visas korupcines nusikalstamas veikas nuteistų juridinių asmenų nuosprendžius.

Baudžiamojo kodekso pataisos priimtos už jas vieningai balsavus 95 Seimo nariams.