Ginčai gali būti sprendžiami ir ne teismo keliu

Home/Posts/Ginčai gali būti sprendžiami ir ne teismo keliu

Ginčai gali būti sprendžiami ir ne teismo keliu

Džiaugiamės pranešti, kad mūsų kontoros teisininkė Kristina Vezbergaitė po specialių studijų Vokietijoje ir Liuksemburge alternatyvių ginčų sprendimo ir mediacijos tema, papildė teismo mediatorių gretas!

Taip mūsų kontoros teisininkai gali padėti Jums efektyviai išspręsti civilinį ginčą dar jam nepasiekus teismo, o ginčui esant teisme – padėti jį išspręsti taikiai.

Teisminė mediacija – tai ginčų sprendimo procedūra, kurios paskirtis – padėti šalims civilinėse bylose išspręsti ginčą taikiai tarpininkaujant vienam ar keliems mediatoriams (tarpininkams). 

Teisminę mediaciją vykdo teismo mediatoriai – specialiai apmokyti teisėjai, teisėjų padėjėjai arba kiti atitinkamą kvalifikaciją turintys asmenys, kurie yra įtraukti į Teismo mediatorių sąrašą.

Teisminė mediacija galima visuose bendrosios kompetencijos teismuose.

Teisminė mediacija yra nemokama paslauga. Be to, jei pasirinksite ginčą civilinėse bylose išspręsti naudodamiesi teismine mediacija, sutaupysite nemažai savo laiko ir pastangų, kurie eikvojami besibylinėjant, taip pat – pinigų, nes teisminės mediacijos procedūrą užbaigus taikiu susitarimu grąžinama 75 procentai sumokėto žyminio mokesčio. Teisminei mediacijai gali būti perduodama ir dalis byloje pareikštų reikalavimų.

Daugiau apie teisminę meditaciją: http://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismine-mediacija/apie-teismine-mediacija/282